โครงการเยี่ยมคารวะ สักการะ เป็นมงคล และถอดบทเรียนรู้ สมาชิก ช.พ.ค./ช.พ.ส. อายุ 90 ปีขึ้นไป ประจำเดือนมิ.ย.-ก.ค. 2562

เยี่ยมเยียน ชพค 5.6.62

เยี่ยมเยียน ชพค 8 ก.ค. 62