โครงการเยี่ยมคารวะ สักการะ เป็นมงคล และถอดบทเรียนรู้ สมาชิก ช.พ.ค./ช.พ.ส. อายุ 90 ปี ขึ้นไป

เยี่ยมเยียน ชพค ครูปาน 1.4.62

เยี่ยมเยียน ชพค ครูแสวง 1.4.62