โครงการเยี่ยมคารวะ สักการะ เป็นมงคล และถอดบทเรียนรู้ สมาชิก ช.พ.ค./ช.พ.ส. อายุ 90 ปีขึ้นไป (วันที่ 25 ก.พ.2562)

เยี่ยมเยียน 25.2.62