เลขา ฯ สกสค. เดินเครื่อง ลุยงาน ปรับภาพลักษณ์ สร้างศรัทธา

qumnnHHeI6_1475739381

pkuDi2qdCM_1475739381