สวัสดีปีใหม่ พ.ศ.2561

วันพุธที่ 10 มกราคม 2561  คณะผู้บริหาร-ครู สถานศึกษาในสังกัดจังหวัดสิงห์บุรี มอบกระเช้าแด่  นายอุดม  จำปาสัก  ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดสิงห์บุรี เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ พ.ศ.256126794125_1920879237922380_350704684_n 26753825_1920879197922384_2012179300_n 26755578_1920879211255716_2116500824_n