วันครู ครั้งที่ 62 จังหวัดสิงห์บุรี

นายอุดม  จำปาสัก ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดสิงห์บุรี พร้อมพนักงานเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรมวันครู ครั้งที่ 62 จังหวัดสิงห์บุรี วันอังคารที่ 16 มกราคม 2561 ณ วัดพระนอนจักรสีห์วรวิหาร จังหวัดสิงห์บุรี20180116_09490320180116_08292320180116_100512