ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ทำบุญตักบาตร เนื่องในงานราชพิธีบรมราชาภิเษก

4.5.62