ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ. 2562

6.5.62พระราชพิธีราชาภิเษก พ.ศ.2562