สถานพยาบาล สกสค.ให้บริการตรวจสุขภาพแก่ผู้ร่วมงานเปิดศูนย์ดูแลครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้สูงอายุจังหวัดสิงห์บุรี

 

IMG_0192

IMG_0159

IMG_0170

IMG_0156

IMG_0172

IMG_0161

IMG_0187

IMG_0151

IMG_0210

IMG_0166

IMG_0183

IMG_0216