พิธีเปิดศูนย์ดูแลครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้สูงอายุจังหวัดสิงห์บุรี

2

คณะกรรมการชมรมกล้วยไม้สิงห์บุรี (สมาชิกศูนย์ ฯ ) รับลงทะเบียนและแจกของที่ระลึกแก่ผู้ร่วมงาน

13

อาจารย์มี อยู่สบาย สมาชิกอาวุโสมอบพวงมาลัยต้อนรับท่าน ดร.ทองอยู่ แก้วไทรฮะ ประธานในพิธี

15

นายอุดม  บุญช่วย ประธานชมรมกล้วยไม้สิงห์บุรี (สมาชิกศูนย์ ฯ ) มอบพวงมาลัยต้อนรับนายเสกสรร ไชยเอื้อ                                     ผู้อำนวยการ  สำนักอำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการ สกสค.

19 (4)

21

คณะผู้บริหารจากสำนักงาน สกสค.จังหวัดภาคกลาง  กลุ่มที่ 1 และจังหวัดใกล้เคียง ร่วมแสดงความยินดีในงาน

18

31

สมาชิกกลุ่มคลังปัญญา รุ่นที่ 6 (สมาชิกศูนย์ ฯ) แสดงการเต้นบาสะโล๊ฟ 

37

ประธานในพิธีมอบของที่ระลึกแก่ผู้แสดง

31 (2)

รอยยิ้มกับความสุขของสมาชิก

19

นายอุดม  จำปาสัก  ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดสิงห์บุรี กล่าวรายงาน

19 (2)

ดร.ทองอยู่ แก้วไทรฮะ ประธานที่ปรึกษาเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. ประธานในพิธีกล่าวเปิดงานและบรรยายพิเศษ

42

ประธานในพิธีให้เกียรติร่วมรำวงสนุกสนานกับสมาชิกศูนย์ ฯ

IMG_0621

กลุ่มรักษ์ดนตรีไทยผู้สูงอายุจังหวัดสิงห์บุรี  

IMG_0481

สมาชิกศูนย์ ฯ (กลุ่มรักษ์ดนตรีไทยผู้สูงอายุจังหวัดสิงห์บุรี  ) ร่วมบรรเลงดนตรีไทยในงาน

IMG_0600

คณะกรรมการชมรมกล้วยไม้สิงห์บุรี (สมาชิกศูนย์)