ประชุมคณะทำงานศูนย์ดูแลครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้สูงอายุจังหวัดสิงห์บุรี

 

 

IMG_4226         IMG_4224

นายอุดม  จำปาสัก  ผู้อำนวยการสำนักาน สกสค.จังหวัดสิงห์บุรี  

ชี้แจงวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งศูนย์ดูแลครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดสิงห์บุรี