ประกาศสำนักงาน สกสค. จังหวัดสิงห์บุรี เรื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นคณะกรรมการ สกสค. จังหวัดสิงห์บุรี สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสิงห์บุรี

ประกาศ สกสค.จังหวัดสิงห์บุรี137745766_2147752685235033_1861877080254316544_n