กิจกรรม 5 ส Big Cleaning Day ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 2

big Cleaning Day 11 เมย 62