กิจกรรมฝึกวาดภาพสีน้ำสำหรับสมาชิกศูนย์ ฯ และผู้ที่สนใจ

สำนักงาน สกสค.จังหวัดสิงห์บุรี  จัดกิจกรรมฝึกวาดภาพสีน้ำสำหรับสมาชิกศูนย์ดูแลครูแลุะบุคลากรทางการศึกษา

ผู้สูงอายุจังหวัดสิงห์บุรีในช่วงปิดเทอม  โดยมีอาจารย์ไพศาล สุขเอี่ยม  รองหัวหน้ากลุ่มสาระศิลปะ โรงเรียนสิงห์บุรี

เป็นอาจารย์สอนพื้นฐานการใช้สีน้ำให้แก่สมาชิกศูนย์ ฯ  และครู รวมถึงผู้ที่สนใจ  ระหว่างวันที่  11-12  เมษายน  2560

ณ  ศูนย์ ฯ ผู้สูงอายุจังหวัดสิงห์บุรี  (เป็นกิจกรรมที่สมาชิกรวมกลุ่มกันตามความสนใจ)

IMG_1742

IMG_1705

IMG_1720IMG_1735IMG_1756IMG_1764IMG_1769IMG_1774

IMG_1700