กิจกรรมร้อง เล่น เต้น รำ ของสมาชิกศูนย์ดูแลครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้สูงอายุจังหวัดสิงห์บุรี

timeline_20170711_131813timeline_20170711_131823

timeline_20170711_132027

timeline_20170711_132028

timeline_20170711_131816

timeline_20170711_132239

timeline_20170711_132350

timeline_20170711_132234