การศึกษาดูงานตามโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร “การพัฒนาผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัด” เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2559

1.1

การศึกษาดูงานของผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัด 71 จังหวัด เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2559 ณ สำนักงาน สกสค.จังหวัดสิงห์บุรี

2.1

นายอุดม  จำปาสัก ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดสิงห์บุรี  คณะกรรมการ สกสค.จังหวัดสิงห์บุรี และสมาชิกศูนย์ดูแลครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้สูงอายุจังหวัดสิงห์บุรี (ชมรมกล้วยไม้สิงห์บุรี) ให้การต้อนรับคณะผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดที่เดินทางมาศึกษาดูงาน

2.2

2.3

3

4

6

7

8

ท่านนายนิวัต  เชื้อนาค รองศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี

9

13

เยี่ยมชมผลงานฝีมือหัตถกรรมของสมาชิกศูนย์ดูแลครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้สูงอายุจังหวัดสิงห์บุรี 

14

15

ผลิตภัณฑ์เชือกฟางอบเทียน

16

ผลิตภัณฑ์ฟักข้าวบ้านสวนคุณครู

17

18

20

การจัดทำดอกไม้จากใบเตยหอม

21

ท่านศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี มอบของที่ระลึกแก่คณะผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัด

22.1

ท่านนิวัต เชื้อนาค รองศึกษาธิการจังหวัดกล่าวต้อนรับ

22.2

นายอุดม  จำปาสัก  ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดสิงห์บุรี บรรยายวิธีปฏิบัติงานของสิงห์บุรี

26.1

26.2

ท่านคณะวิทยากรมอบของที่ระลึกแก่สำนักงาน สกสค.จังหวัดสิงห์บุรี

27

เยี่ยมชมอาคารสำนักงาน สกสค.จังหวัดสิงห์บุรี

28

29

33

30

34

เยี่ยมชมศูนย์ดูแลครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้สูงอายุจังหวัดสิงห์บุรี

101984_resize

101988_resize

35

คณะวิทยากรและคณะผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดถ่ายภาพร่วมกัน

36

ร่วมรับประทานอาหารกลางวัน  ณ  ภัตตาคารไพบูลย์  

37