การมอบค่าจัดการศพ กรณีสมาชิก ช.พ.ค.ถึงแก่กรรม

จ่ายจัดการศพ ชพค 27.3.62