การจัดตั้งชมรมกล้วยไม้สิงห์บุรี

 

DSC05330

นายอุดม  บุญช่วย  ประธานชมรมกล้วยไม้สิงห์บุรี

DSC05347      DSC05333

สมาชิกศูนย์ดูแลครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้สูงอายุจังหวัดสิงห์บุรี

ได้ดำเนินการตั้งชมรมกล้วยไม้สิงห์บุรีและได้ออกคะแนนเสียงเลือกตัวแทนเพื่อเป็นคณะทำงานของชมรม