การมอบค่าจัดการศพ และค่าศาสนพิธีศพ กรณีสมาชิก ช.พ.ค.-ช.พ.ส.ถึงแก่กรรม ประจำเดือนมกราคม 2562

มอบจัดการศพ ชพสมอบค่าจัดการศพ ชพค นายประกิจ สวนพลาย