ร่วมพิธีปลงผมนาค และพิธีบรรพชาอุปสมบทเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการ สกสค.

7Sze6wuyIg_1556871359
ศธ. จัดพิธีบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ

vLL8Ag6Qir_1556870172
กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมโครงการ “บรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก” ซึ่งมีการพิธีพร้อมกันทั่วประเทศ โดยกระทรวงศึกษาธิการได้จัดพิธีบรรพชาอุปสมบทเพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2562 ณ สนามหญ้า กระทรวงศึกษาธิการ
EY0hQtToxx_1556870171
นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีปลงผมนาค และบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยมีข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างประจำของส่วนราชการ และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 68 ราย
hlfjmEvFkr_1556870171
สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. มีบุคลากรร่วมโครงการ จำนวน 2 ราย ได้แก่ นายณรงค์ศักดิ์ เอิบพบ นักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ โรงพยาบาลครู และนายชาติชาย สุจริตกิตติกุล ลูกจ้างชั่วคราว สำนักงาน สกสค. กรุงเทพมหานคร ซึ่งผู้ที่เข้าร่วมโครงการทั้งหมดจะเดินทางไปศึกษาพระธรรมวินัย และปฏิบัติศาสนกิจที่วัดป่าเพิ่มบุญ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา เป็นเวลา 15 วัน
16HCkS0uWS_1556870172

ทั้งนี้ นายอรรถพล ตรึกตรอง ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. ร่วมพิธีปลงผมนาค และพิธีบรรพชาอุปสมบท โดยมีผู้บริหาร และพนักงานเจ้าหน้าที่ ของสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. พ่อแม่ และญาติ ร่วมพิธีดังกล่าว

++++++++++++++++++++++++++++++++++