ภารกิจ…เลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. → ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสำนักงาน สกสค. จังหวัดลำพูน – เชียงใหม่ มอบนโยบายเน้นย้ำการให้บริการที่ดีที่สุดกับสมาชิก

snKxtbSo4U_1542966121