ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดสิงห์บุรี จังหวัดเลย จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดบึงกาฬ และจังหวัดแม่ฮ่องสอน

u6ro7pOqqf_1543313553