ประกาศ รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนัก

u6ro7pOqqf_1543313553