ประกาศ การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่ม

u6ro7pOqqf_1543313553